راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان

خلاصه

مروری بر راه‌های صیانت از حقوق شهروندی در فقه اسلامی و مقایسه آن با قوانین حقوق موضوعه افغانستان است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی راهکارهای تضمین حقوق شهروندی به عنوان یکی از ویژگی‌های دولت قانون‌مدار در فقه و حقوق اسلامی با تأکید بر موازین حقوقی کشور افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از احترام به حقوق شهروندی و مولفه‌های آن در اسلام و مسایل اجتماعی بیان گردیده است. در همین زمینه نویسنده رعایت حقوق مالی شهروندان، احترام به آزادی‌های مدنی و فردی، تأمین اجتماعی، حق حریم خصوصی، حق مالکیت، آزادی‌های سیاسی و دینی، حقوق خانواده و فرهنگی را به عنوان مصادیق مهم حقوق شهروندی را مورد بحث و بررسی قرار داده و موانع و چالش‌های پیش روی آن در قوانین حقوقی افغانستان و همچنین عوامل گسترش آن را در این کشور بررسی نموده است.

پدیدآورندگان

قاسم‌علی صداقت

نویسندگان

قاسم‌علی صداقت

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)