مجموعه مقالات همایش جنسیت از منظر دین و روان‌شناسی

خلاصه

در این اثر مجموعه مقالاتی در موضوع جنسیت که در همایش جنسیت از منظر دین و روان‌شناسی با همکاری مراکز پژوهشی کشور در آبان ماه 1390 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم برگزار شد، ارایه گردیده است. در این مقالات رابطه جنسیت با شخصیت، تفاوت‌های ساختارهای مغزی زن و مرد و تأثیرهای شناختی آنها، تفاوت‌های زن و مرد از نگاه دین و علوم تجربی، رابطه معنویت و جنسیت، آسیب‌شناسی اشتغال زنان از نگاه اسلام و روان‌شناسی، مقایسه سبک زندگی سه گروه از دانشجویان برحسب جنسیت براساس یک تحقیق میدانی، نقد و بررسی روان درمانگری فمینیستی براساس مبانی اسلام و تحلیلی بر رویکردهای ناظر بر «تربیت جنسی» بر مبنای پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و تبیین دلالت‌های آن برای نظام برنامه درسی آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار گرفته و آسیب‌های اجتماعی و فردی به ویژه آسیب‌های متوجه زنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پدیدآورندگان

معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره

تهیه‌و‌تنظیم‌کننده

معاونت پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)