مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی جراحی (1389-1384) مبحث گوارش: بورد و ارتقای شش دانشگاه

خلاصه

پدیدآورندگان

حسین پارسا

نویسندگان

حسین پارسا

لیلا حاجی‌مقصودی

نویسندگان

لیلا حاجی‌مقصودی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب