جنگ و صلح (جلد اول و دوم)

خلاصه

پدیدآورندگان

لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی

نویسندگان

لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی

سروش حبیبی

مترجمان

سروش حبیبی

ناشر ها

نشر نیلوفر

نیلوفر