جرس فریاد می‌دارد

۷۲۰ غزل عاشورایی

۹۷۸۶۰۰۹۱۷۳۷۰۹، ۱۰۳۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، گالینگور، رقعی
محمل
جواد هاشمی
میثم کریمی