توصیه‌های پدر ثروتمند، پدر فقیر 2: ربع دایره گردش وجوه نقدی

 عکس روی جلد کتاب توصیه‌های پدر ثروتمند، پدر فقیر 2: ربع دایره گردش وجوه نقدی

خلاصه

پدیدآورندگان

رابرت‌تی. کیوساکی

نویسندگان

رابرت‌تی. کیوساکی

شارون‌ال. لشتر

نویسندگان

شارون‌ال. لشتر

اشرف عدیلی

مترجمان

اشرف عدیلی

اصغر اندرودی

ویراستاران

اصغر اندرودی

ناشر ها

نشر شرکت نشر البرز

شرکت نشر البرز