تمثیلات (پرسش‌های مهم، پاسخ‌های کوتاه)

خلاصه

پدیدآورندگان

محسن قرائتی

نویسندگان

محسن قرائتی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن

موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن