مجموعه مجموعه کتابدار

تفسیر سوره انفال

۹۷۸۶۰۰۵۴۲۱۲۵۵، ۱۴۴ صفحه ، چاپ ۶ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن
محسن قرائتی