تصویرسازی داستانی در کتاب‌های چاپ سنگی فارسی

 عکس روی جلد کتاب تصویرسازی داستانی در کتاب‌های چاپ سنگی فارسی

خلاصه

نویسنده در کتاب حاضر، به معرفی و بررسی گونه‌ای از کتاب‌های دورة اسلامی؛ یعنی کتاب‌های « سنگی» از نوع مصور پرداخته است. وی فقط تصاویری را بررسی کرده که ماهیت روایی یا داستانی دارند. همچنین تمرکز نویسنده در کتاب بیش‌تر بر کتاب‌های «چاپ سنگی» دورة قاجار بوده است. شایان ذکر است در کتاب برخی از هنرمندان تصویرساز کتاب‌های «چاپ سنگی» همچون استاد «ستار تبریزی»؛ «بهرام کرمانشاهی» و «عبدالحسین خوانساری» نیز معرفی شده‌اند. ضمن آنکه روایت‌ها، اشخاص و عناصر مشخص موجود در هر تصویر نیز معرفی کرده است. به علاوه در پایان کتاب فهرست کاملی از کتاب‌های «چاپ سنگی» مصور فارسی مورد توجه در این اثر را آورده است.

پدیدآورندگان

اولریش مارترلف

نویسندگان

اولریش مارترلف

شهروز مهاجر

مترجمان

شهروز مهاجر

ناشر ها

نشر نظر

نظر