تست هوش

 عکس روی جلد کتاب تست هوش

خلاصه

پدیدآورندگان

جو کمرون

نویسندگان

جو کمرون

حمیدرضا ب‍ل‍وچ‌

مترجمان

حمیدرضا ب‍ل‍وچ‌

ناشر ها

نشر صدای معاصر

صدای معاصر