ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)

۹۷۸۶۰۰۹۲۳۵۱۷۹، ۷۵۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، سلفون، وزیری
اندیشه مطهر
محمد دش‍ت‍ی‌