ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)

 عکس روی جلد کتاب ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)

خلاصه

پدیدآورندگان

محمد دش‍ت‍ی‌

مترجمان

محمد دش‍ت‍ی‌

ناشر ها

نشر اندیشه مطهر

اندیشه مطهر