ترجمه مکاتبات و اسناد (۲) (رشته مترجمی زبان انگلیسی)

۹۷۸۹۶۴۳۸۷۵۶۵۷، ۳۰۶ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
دانشگاه پیام نور
هوشنگ توانگر
رضا نیلی‌پور