ترجمه مشارق انوار ‌الیقین فی حقایق اسرار امیر‌المومنین (ع)

۹۷۸۹۶۴۷۵۲۷۵۶۹، ۵۲۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، سلفون، وزیری
علمی و فرهنگی صاحب الزمان (عج)
رجب‌بن‌محمد حافظ‌برسی
محمدصادق یزدی
علی اکبر مهدی‌پور
قربان مخدومی