ترجمه مشارق انوار ‌الیقین فی حقایق اسرار امیر‌المومنین (ع)

خلاصه

پدیدآورندگان

رجب‌بن‌محمد حافظ‌برسی

نویسندگان

رجب‌بن‌محمد حافظ‌برسی

محمدصادق یزدی

مترجمان

محمدصادق یزدی

علی اکبر مهدی‌پور

نویسندگانِ مقدمه

علی اکبر مهدی‌پور

قربان مخدومی

مصحّحان

قربان مخدومی

ناشر ها

نشر علمی و فرهنگی صاحب الزمان (عج)

علمی و فرهنگی صاحب الزمان (عج)