ترجمه متون ادبی (رشته مترجمی زبان انگلیسی)

خلاصه

پدیدآورندگان

محمود علی‌محمدی

نویسندگان

محمود علی‌محمدی

علی صلح‌جو

ویراستاران

علی صلح‌جو

ناشر ها

نشر دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور