تربیت پسران

 عکس روی جلد کتاب تربیت پسران

خلاصه

تربیت پسران و آموزش و راهنمایی آنها موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده ابتدا مراحل رشد پسران و تأثیرات قدرتمند هورمون‌های مردانه بر روان‌شناسی پسرها و چگونگی کمک به آنها را در راستای هدایت امواج رشد مطرح می‌کند، سپس چگونگی آسیب‌های مغز در آنها و مهارت‌های ارتباطی بهتر در پسران را ارائه می‌دهد. در بخش‌های بعدی، داستان‌ها و نظریاتی درباره ارتباط مهم بین مادران و پسران، جایگاه مهم پدران و نقش مدارس در تربیت پسران ذکر می‌کند و در بخش‌های پایانی دربارة پسران و ارتباط جنسی سخن به میان می‌آورد و در نهایت به ارائه روش‌هایی می‌پردازد که کل جامعه به کمک آن می‌توانند از پسرها برای مردشدن حمایت کنند.

پدیدآورندگان

استیو بیدولف

نویسندگان

استیو بیدولف

الهام آرام‌نیا

مترجمان

الهام آرام‌نیا

شمس‌الدین حسینی

مترجمان

شمس‌الدین حسینی

ناشر ها

نشر هیرمند

هیرمند