مجموعه فراذهن

تربیت پسران

۹۷۸۹۶۴۴۰۸۱۷۵۰، ۲۴۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
تربیت پسران و آموزش و راهنمایی آنها موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده ابتدا مراحل رشد پسران و تأثیرات قدرتمند هورمون‌های مردانه بر روان‌شناسی پسرها و چگونگی کمک به آنها را در راستای هدایت امواج رشد مطرح می‌کند، سپس چگونگی آسی...
هیرمند
استیو جان بیدولف
الهام آرام‌نیا
شمس‌الدین حسینی