تراشکاری

۹۷۸۹۶۴۲۹۰۶۱۹۲، ۱۰۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)
داود یعقوبی