تاریخ اصفهان: سلسله سادات و شجرات و مسطحات (انساب و نسب امامزاده‌های اصفهان)

خلاصه

موضوع کتاب حاضر بررسی تاریخی سلسلة سادات و انساب امام‌زاده‌های شهر اصفهان است. نگارنده ضمن توضیح و تشریح اصطلاحات فقها و علمای نسابه به بررسی تاریخی و سیر ظهور امام‌زاده‌ها و سادات شهر اصفهان می‌پردازد. وی همچنین اطلاعاتی در زمینه شعایر و رسوم قبایل سادات مرتبط با زمان خود ارائه می‌دهد. نسب‌نامه‌های هر یک از سادات و شخصیت‌های مرتبط با آنها و نیز وقایع تاریخی و اتفاقات تأثیرگذار بر هر قبیله و تغییر و تحولات هر سلسله نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب با هدف معرفی و شناساندن فرهنگ دینی و ارائة اطلاعاتی جامع درباره انساب مذهبی و سادات شهر اصفهان تدوین و ارائه شده است.

پدیدآورندگان

جلال‌الدین همایی

نویسندگان

جلال‌الدین همایی

ماهدخت همایی

اهتمام‌کننده

ماهدخت همایی

ناشر ها

نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی