تئوری‌های سازمان و مدیریت در هزاره‌ی سوم

۹۷۸۹۶۴۱۰۰۲۰۲۴، ۱۵۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
پری‌ناز بنی‌سی
علیرضا ملک‌شاهی
قنبرعلی دلفان‌آذری
طاهره حسومی