پینوکیو

قصه‌ی زندگی یک عروسک

۹۷۸۶۰۰۹۲۲۳۵۲۷، ۳۶۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، گالینگور، جیبی
کارگاه فیلم و گرافیک سپاس
کارلو کولودی
فرخ بافنده
آلیس کارسی