پینوکیو: قصه‌ی زندگی یک عروسک

 عکس روی جلد کتاب پینوکیو: قصه‌ی زندگی یک عروسک

خلاصه

پدیدآورندگان

کارلو کولودی

نویسندگان

کارلو کولودی

فرخ بافنده

مترجمان

فرخ بافنده

آلیس کارسی

تصویرگران

آلیس کارسی

ناشر ها

نشر کارگاه فیلم و گرافیک سپاس

کارگاه فیلم و گرافیک سپاس