پیدایش و رده‌بندی خاک‌ها

۹۷۸۶۰۰۱۲۴۱۱۶۱، ۲۳۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
جواد سیدمحمدی‌مرشت