مجموعه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث

پوست و سوختگی

۹۷۸۶۰۰۱۰۱۰۷۸۱، ۲۳۲ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
جامعه نگر
سالمی
سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر
برانداجی بیر
جنیس‌ال. هینکل
کری‌اچ چیویر
اسماعیل شریعت
مریم نمادی‌وثوقی
آسیه موحدپور
صدیقه سالمی