پروفسور دکتر هیوپ پرتو توریوس: نمایشنامه‌ای در هفت پرده

خلاصه

پدیدآورندگان

کورت گتس

نویسندگان

کورت گتس

داریوش لطیف‌پور

مترجمان

داریوش لطیف‌پور

رضوان صدقی‌نژاد

مترجمان

رضوان صدقی‌نژاد

ناشر ها

نشر جویبار روان

جویبار روان