بنیادشناسی و زمینه‌شناسی عقلانیت (روش‌شناسی تحلیل "اندیشه‌های رجال دینی - سیاسی")

خلاصه

پدیدآورندگان

ذبیح‌الله نعیمیان

نویسندگان

ذبیح‌الله نعیمیان

ناشر ها

نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)