برنامه‌نویسی بازی با XNA Framework ۴.۰

۹۷۸۶۰۰۶۰۰۴۲۰۴، ۲۴۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
آتی نگر
آترا
رضا اکرمی‌نژاد
امیر حاجی‌علی‌بیگی