برداشتهای شخصی

۹۷۸۶۰۰۹۱۹۳۷۴۵، ۹۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، خشتی
ریتم
موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش هنر
رحیم بقال‌اصغری‌باغمیشه