باغ وحش شیشه‌ای

 عکس روی جلد کتاب باغ وحش شیشه‌ای

خلاصه

پدیدآورندگان

تنسی ویلیامز

نویسندگان

تنسی ویلیامز

حمید سمندریان

مترجمان

حمید سمندریان

افسانه ماهیان

ویراستاران

افسانه ماهیان

ناشر ها

نشر شرکت نشر قطره

شرکت نشر قطره