مجموعه مرجع

بازاریابی بین‌المللی

همراه با آخرین نمونه سوالات تشریحی و آدرس پاسخ در منبع اصلی با رعایت ...

۹۷۸۶۰۰۶۱۱۷۱۱۹، ۴۰۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر
مریم عفتی‌آغمیونی