او همنشین فرشته‌ها بود

 عکس روی جلد کتاب او همنشین فرشته‌ها بود

خلاصه

پدیدآورندگان

سعید روح‌افزا

نویسندگان

سعید روح‌افزا

علی خاکبازان

ویراستاران

علی خاکبازان

ناشر ها

نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان