مجموعه مجموعه کتاب اندیشه قسط

انسانها، پای ترازو بایستید!

جشنواره کتاب کودک و نوجوان در سال ۱۳۸۵ دوره‌ی دوازدهم
۹۷۸۹۶۴۳۹۱۰۹۵۲، ۶۴ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، رقعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سعید روح‌افزا
بیوک ملکی