انسان الهی از منظر شهید باهنر

۹۷۸۹۶۴۰۸۰۳۵۸۵، ۱۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده در این کتاب، ضمن ارائة شرح حالی کوتاه از شهید دکتر «محمدجواد باهنر» 1312ـ1360ش آرا و عقاید ایشان دربارة انسان کامل را بیان کرده است. در این مسیر مباحثی چون تجلیات شیطانی نفس در قرآن؛ محاسبه و مراقبة نفس، و ویژگی‌ها...
موسسه فرهنگی مدرسه برهان
شیرین زند