امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

۹۷۸۹۶۴۶۶۰۸۱۵۳، ۶۳۸ صفحه ، چاپ ۱۲ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، گالینگور، وزیری
موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه محمد تقی جعفری
محمدتقی جعفری‌تبریزی