الگوی هنر تربیت

نگاهی به سیره شهید باهنر در عرصه تعلیم و تربیت، چهل نکته تربیتی، اخلاقی و فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر

۹۷۸۹۶۴۰۸۰۳۵۷۸، ۱۱۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده در این کتاب، ضمن ارائة شرح‌حالی کوتاه از شهید دکتر «محمدجواد باهنر» 1312ـ1360 چهل نکتة تربیتی، اخلاقی و فرهنگی را از دیدگاه ایشان بازگو کرده است. محتوای موضوعی چهل نکتة تحریر شده شامل مواردی چون لزوم شرط عدالت برای...
موسسه فرهنگی مدرسه برهان
علی مختارآبادی