الگو و برش به روش متری: لباس کودک و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال

 عکس روی جلد کتاب الگو و برش به روش متری: لباس کودک و نوجوان دختران: 2 تا 14 سال، پسران 2 تا 17 سال

خلاصه

پدیدآورندگان

وینفرد آلدریچ

نویسندگان

وینفرد آلدریچ

نیره یونسی

مترجمان

نیره یونسی

ناشر ها

نشر شرکت نشر قطره

شرکت نشر قطره