اصول حسابرسی (۱) همراه با پرسشهای چهارگزینه‌ای

۹۷۸۶۰۰۹۱۶۶۵۰۳، ۲۱۸ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رحلی
کتاب فرشید
جمشید اسکندری
حمیدرضا عرفی