اصول حسابرسی (1) به همراه پرسش‌های چهارگزینه‌ای

خلاصه

پدیدآورندگان

کاوه آذین‌فر

نویسندگان

کاوه آذین‌فر

صابر جلیلی

نویسندگان

صابر جلیلی

ناشر ها

نشر صانعی شهمیرزادی

صانعی شهمیرزادی