اصول حسابرسی (۱) به همراه پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۹۷۸۹۶۴۷۴۲۰۶۴۸، ۳۵۴ صفحه ، چاپ ۳ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
صانعی شهمیرزادی
کاوه آذین‌فر
صابر جلیلی