اسیر گهواره

 عکس روی جلد کتاب اسیر گهواره

خلاصه

پدیدآورندگان

کریستیان بوبن

نویسندگان

کریستیان بوبن

مهوش قویمی

مترجمان

مهوش قویمی

ناشر ها

نشر آشیان

آشیان