اسپایرال سی‌تی‌انژیوگرافی

۹۷۸۹۶۴۴۲۰۹۶۸۰، ۱۷۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
تیمورزاده
طبیب
محمود علی‌نژادنامقی
مسعود پزشکی‌راد
جلال جلال‌شکوهی