اسپایرال سی‌تی‌انژیوگرافی

خلاصه

پدیدآورندگان

محمود علی‌نژادنامقی

نویسندگان

محمود علی‌نژادنامقی

مسعود پزشکی‌راد

ویراستاران

مسعود پزشکی‌راد

جلال جلال‌شکوهی

نویسندگانِ مقدمه

جلال جلال‌شکوهی

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب