آموزش کاربردی AutoCAD ۲۰۱۲

۹۷۸۶۰۰۱۸۱۰۲۲۰، ۱۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، رقعی
سها دانش
محمدرضا کشاورزباحقیقت
رحیم جهانشاهی