آموزش پانتومیم

 عکس روی جلد کتاب آموزش پانتومیم

خلاصه

پدیدآورندگان

مارک اشتولزنبرگ

نویسندگان

مارک اشتولزنبرگ

علیرضا خمسه

مترجمان

علیرضا خمسه

عزیز ساعتی

عکاسان

عزیز ساعتی

ناشر ها

نشر شرکت نشر قطره

شرکت نشر قطره