آمار و کاربرد آن در مدیریت (2): همراه با آخرین نمونه سوالات تشریحی و آدرس پاسخ در منبع اصلی با رعایت ...

خلاصه

پدیدآورندگان

علی محتشمی

نویسندگان

علی محتشمی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر

موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر