آرایه‌های ادبی

خلاصه

موضوع کتاب حاضر راهنمای آموزشی کتاب «آرایه‌های ادبی» است. کتاب دربردارندة مفاهیم مرتبط با معانی و بیان و بدیع به زبان ساده است. «مباحث مرتبط با این علوم در دو بخش مجزا تدوین شده است. بخش اول شامل آرایه‌های علم بدیع و بخش دوم مربوط به آرایه‌های علم بیان است. هر بخش به چند فصل تقسیم شده و اختصاص به یک آرایه دارد.» در هر بخش علاوه بر شرح و توضیح آرایه مورد نظر، تمرینات برگرفته از کتاب، درس و آثار بزرگان ادب آمده است. همچنین هر بخش دربردارندة سؤالات کنکورهای سراسری همراه با پاسخ‌های آنهاست. کتاب با هدف تسهیل آموزش درس آرایه‌های ادبی نگاشته شده است.

پدیدآورندگان

رشید اصلانی

نویسندگان

رشید اصلانی

رضا سازواری

ویراستاران

رضا سازواری

ناشر ها

نشر کوله پشتی

کوله پشتی