مجموعه بنی الزهراء

۱۰۰ داستان از خاطرات و سیره علمای دین

۹۷۸۶۰۰۵۰۵۲۲۶۸، ۱۸۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
بنی الزهرا (س)
عبدالعظیم مهتدی‌بحرانی
سیده‌زهرا حسینی‌فر