یکصد سند

مساله ارمنی در آرشیوهای دولتی روسیه

۹۷۸۹۶۴۲۶۸۸۸۲۱، ۳۳۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، گالینگور، وزیری
ندای شمس
محمد پرینچک
محمد اسدی‌فانید