یکصد سند: مساله ارمنی در آرشیوهای دولتی روسیه

خلاصه

نویسنده در این کتاب، ضمن نگاهی جست‌وجوگرانه به علل و چگونگی ایجاد کشمکش‌های میان ترک‌ها و ارامنه، به بررسی ادعای نسل‌کشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در آرشیوهای دولتی روسیه ـ یکی از طرف‌های جنگ با ترک‌ها و مهم‌ترین حامی ارامنه ـ می‌پردازد. ضمن آنکه همراه اسناد، توضیحاتی دربارة شخصیت‌های دولتی و علمی روس، ارمنی و گرجی مربوط به سندها و آثار آنان در رابطه با اسناد آورده شده است.

پدیدآورندگان

محمد پرینچک

نویسندگان

محمد پرینچک

محمد اسدی‌فانید

مترجمان

محمد اسدی‌فانید

ناشر ها

نشر ندای شمس

ندای شمس