یک قدم تا مرگ

۹۷۸۶۰۰۵۸۷۴۲۲۸، ۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
سبز آرنگ
علی درخشی
سیدنورالدین خرمشاهی