یک روز قشنگ

۹۷۸۹۶۴۰۴۷۲۷۷۴، ۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، خشتی
کتاب مصوّر حاضر، حاوی داستانی تخیلی برای کودکان گروه سنی ب و (ج) است. در داستان آمده است: در جنگلی سرسبز، جوجة کوچولو و ترسویی زندگی می‌کند که هیچ دوستی ندارد، موش کور با جوجه کوچولو دوست می‌شود و به او می‌گوید اگر حیوانات...
اعظم اسدی‌مکی‌آبادی
اعظم اسدی‌مکی‌آبادی
فاطمه اسدی‌مکی‌آبادی