کیم فیلبی بزرگترین جاسوس قرن

۹۷۸۹۶۴۶۶۳۱۴۴۱، ۲۵۶ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
مدبر
المیرا خوشبخت‌مروی
موسسه انتشارات مدبر