کوچه ما (مجموعه اشعار دینی، اخلاقی و اجتماعی)

جایزه ادبی گام اول در سال ۱۳۸۹ دوره‌ی چهارم
۹۷۸۹۶۴۰۹۰۳۶۷۴، ۶۰ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
موسسه بوستان کتاب
نوشین نوری
محمد پیریایی