کوار زمرد فارس

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، معرفی دشت «کوار»، واقع در استان فارس است. نویسنده ضمن بررسی مختصات جغرافیایی این شهر، آثار باستانی؛ زیارتگاه‌ها؛ سازمان‌های عمومی؛ راه‌های باستانی؛ بزرگان و اندیشمندان و سیاحان کوار را معرفی کرده است. شایان ذکر است کتاب با تصاویری از اسناد و عکس‌های مربوطه مستند شده است.

پدیدآورندگان

جمشید صداقت‌کیش

نویسندگان

جمشید صداقت‌کیش

ناشر ها

نشر بنیاد فارس‌شناسی

بنیاد فارس‌شناسی

نشر تخت جمشید

تخت جمشید