کوار زمرد فارس

۹۷۸۹۶۴۸۶۴۵۴۲۲، ۲۷۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
موضوع کتاب حاضر، معرفی دشت «کوار»، واقع در استان فارس است. نویسنده ضمن بررسی مختصات جغرافیایی این شهر، آثار باستانی؛ زیارتگاه‌ها؛ سازمان‌های عمومی؛ راه‌های باستانی؛ بزرگان و اندیشمندان و سیاحان کوار را معرفی کرده است. شایا...
بنیاد فارس‌شناسی
تخت جمشید
جمشید صداقت‌کیش