کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)

 عکس روی جلد کتاب کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)

خلاصه

پدیدآورندگان

آلکساندر دوما

نویسندگان

آلکساندر دوما

محسن فرزاد

مترجمان

محسن فرزاد

بئاتریس کانوی

بازنویسی‌کننده‌کنندگان

بئاتریس کانوی

ناشر ها

نشر افق

افق