کاشان، شکوه هزاره‌ها

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی نادعلی

نویسندگان

مهدی نادعلی

اسماء کریمی‌مقدم

مترجمان

اسماء کریمی‌مقدم

سیدسعید کاظمی

خوش‌نویسان

سیدسعید کاظمی

مجید فرزادمهر

عکاسان

مجید فرزادمهر

ناشر ها

نشر میردشتی

میردشتی